Termomodernizacja budynku plebanii

Dofinansowanie WFOŚiGW

28 września 2021

 

Termomodernizacja budynku plebanii

 

W latach 2020-2021 dokonano termomodernizacji budynku plebanii. Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW - www.wfos.gdansk.pl)

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 590 763,00 zł.

Pożyczka ze środków WFOŚiGW wyniosła 472 610,00

Opis zadania: 

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu termomodernizacji budynku plebanii w celu zmniejszenia zużycia energii.

W celu ogrzewania plebanii wykonano system grzewczy na bazie gruntowej pompy ciepła wraz z wymiennikiem gruntowym w postaci sond pionowych tzw. dolnym źródłem ciepła. Natomiast w celu zbilansowania zużycia energii elektrycznej zamontowano system paneli PV o mocy 15,250 kWp.

Przewiduje się, iż moc grzewczo-chłodnicza uzyskana z pracy pomp ciepła zaspokoi w 100% zapotrzebowanie na ciepło budynku natomiast instalacja paneli PV pozwoli na zbilansowanie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby cieplne oraz bytowe.

W ramach inwestycji usprawniono stan techniczny budynku Plebanii w następującym zakresie:

  1. Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych graniczących z gruntem styropianem o współczynniku  λ = 0,036 W/mK, gr. 15 cm, po uprzednim osuszeniu murów i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz drenażu opaskowego w celu zlikwidowania kapilarnego podciągania wilgoci od fundamentów;
  2. Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych styropianem o współczynniku λ = 0,036 W/mK, gr. 15 cm;
  3. Docieplenie dachu budynku wełną mineralną o współczynniku λ = 0,04 W/mK, gr. 25 cm;
  4. Wymiana okien;
  5. Wymiana drzwi zewnętrznych;
  6. Demontaż istniejącego kotła węglowego, montaż gruntowej pompy ciepła o mocy 30kW z wymiennikiem gruntowym w postaci sond pionowych wraz z niezbędną armaturą oraz pracami adaptacyjnymi w kotłowni; przyłączenie pompy ciepła do instalacji c.o. w budynku; modernizacja instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych, płukanie instalacji; montaż licznika ciepła i energii elektrycznej; montaż instalacji PV o mocy 15,250 kWp;
  7. Modernizacja instalacji c.w.u. – przyłączenie pompy ciepła do istniejącej instalacji.

Termomodernizacja pozwoli zaspokoić potrzeby w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania budynku – mniejsze koszty ponoszone na ogrzewanie budynku. Dzięki modernizacji systemu ogrzewania nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej a w konsekwencji zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze. Plebania po termomodernizacji osiągnęła wyższy standard użytkowo-techniczny i będzie spełniać wymagania izolacyjności cieplnej. Montaż systemu opartego na pompie ciepła przyczyni się w bezpośredni sposób do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Inwestycja znacząco wpłynie na zwiększenie komfortu użytkowników. Zastosowanie pomp ciepła oraz systemu paneli PV jest przyjazne dla środowiska – zmniejsza emisję CO, CO2 oraz pyłów do atmosfery. Dzięki termomodernizacji można znacznie ograniczyć wpływ cen energii za użytkowanie budynków.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawienia cech technicznych budynku, a w efekcie do zminimalizowania zużycia energii i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Dzięki realizacji zadania zostanie znacznie ograniczony wpływ cen energii na opłaty za użytkowanie budynku, nastąpi poprawa warunków użytkowania pomieszczeń, budynek uzyskał nowy, estetyczny wygląd.

Poprzez realizację projektu – montaż odnawialnych źródeł energii – planuje się:

  1. Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię,
  2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
  3. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Realizacja zadania spowodowała, iż budynek należący do Parafii w zakresie zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej będzie opierać się na tzw. gospodarce niskoemisyjnej – wykorzystując do tego celu źródła energii odnawialnej.

Zastosowanie pomp ciepła i fotowoltaiki bezpośrednio wpisuje się w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot, czy założeń „Strategii Rozwoju woj. Pomorskiego” w obszarze wykorzystania zasobów regionalnych OZE. 

Ponadto zastosowanie  pomp ciepła jako źródła ciepła energooszczędnego i ekologicznego przysłuży się zapobieganiu zmianom klimatu dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii – zgodnie z założeniami pakietu energetyczno – klimatycznego UE.

Dzięki zastosowaniu systemu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii budynek będzie zużywał znacznie mniej energii pierwotnej, co przełoży się na zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze. Obiekt osiągnie wyższy standard użytkowo-techniczny.

Termomodernizacja budynku przyczyni się w bezpośredni sposób do ograniczenia negatywnego wpływu działalności Parafii na środowisko. Obiekt po inwestycji będzie obiektem o niskiej energochłonności. Inwestycja pozwoli na zaspokojenie potrzeb w związku z zwiększeniem komfortu użytkowników poprzez termomodernizację, która podniesie walory estetyczne budynku.

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.

krd. Stefan Wyszyński

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
110 0.095210075378418