Aktualna sytuacja w parafii

Bieżąca sytuacja w związku z pandemią koronawirusa

24 marca 2020

W tym miejscu publikować będziemy aktualne informacje dotyczące działalności naszej parafii w związku z obecną sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemicznego. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości w tym dziale aktualności!

 

 

Aktualizacja: sobota, 28 marca 2020 r., godz 18:00:

Od najbliższego poniedziałku, 30.03. wprowadzamy dodatkową Mszę św. w dni powszednie o godz. 19:00.

 

Aktualizacja: środa, 25 marca 2020 r., godz 15:00:

Drodzy Parafianie!

Uruchomiliśmy transmisje internetowe Mszy św. i nabożeństw z naszego kościoła. Dostępne są one na naszym facebookowym profilu: https://www.facebook.com/bratalbertkokoszki
 
Uwaga! Aby obejrzeć transmisję, nie trzeba posiadać konta na Facebooku. Wystarczy klinąć w powyższy link.

Transmitujemy:

 • w dni powszednie - adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17:30 i wieczorną Mszę św. o godz. 18:00,
 • w niedziele - wszystkie Msze św. oraz adorację o godz. 17:30,
 • dodatkowo w środy - różaniec o godz. 20:30 odmawiany przez naszych kapłanów.

Zapraszamy do wspólnej łączności w modlitwie.

 

Aktualizacja: wtorek, 24 marca 2020 r., godz 14:30:

Drodzy Parafianie!

W związku z nowymi zarządzeniami władz państwowych i kościelnych, które wprowadzają obostrzenia dotyczące liczby osób uczestniczących w Mszy świętej do 5 osób, bardzo prosimy, aby od dnia jutrzejszego tj. od środy 25 marca, we Mszy św. uczestniczyły jedynie osoby, które zamawiały intencje - po jednej osobie na intencję. Ze względu na wysokie kary grożące za złamanie tych przepisów, będziemy bardzo restrykcyjnie przestrzegali tej zasady. Wyrażamy przy tym nasze ubolewanie z zaistniałej sytuacji, ale także i zrozumienie wobec wprowadzonych środków ostrożności. Liczymy również na Wasze, drodzy parafianie, zrozumienie tej kwestii.

Jednocześnie informujemy, że od dzisiejszego wieczora będziemy prowadzili transmisję on-line Mszy świętych z naszego kościoła. Dotychczas, dzięki uprzejmości ks. Andrzeja Niemcewicza, korzystaliśmy z transmisji parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie. Pierwsza próbna transmisja już dzisiaj. Rozpoczynamy od adoracji o godzinie 17:30.

Zachęcamy też do zapoznania się ze słowem, które kieruje do nas ksiądz proboszcz Maciej.

 

Aktualizacja: sobota, 21 marca 2020 r., godz. 20:00:

Zachęcamy do zapoznania się ze słowem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, które kieruje on do nas w 4 Niedzielę Wielkiego Postu.
 
Zgodnie z zalecenim Księdza Arcybiskupa zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu codziennie od godz. 17:30 do 18:00. Przy tej okazji możemy też skorzystać z sakramentu spowiedzi św.

 

Aktualizacja: sobota, 14 marca 2020 r., godz. 14:00:

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Dekretu Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

 

Aktualizacja: sobota, 14 marca 2020 r., godz. 12:00:

W duchu wzajemnej odpowiedzialności społecznej i wspólnotowej zachęcamy do pozostania w domach także w niedzielę. Przypominamy, że Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia w Mszy św. w niedzielę i święta w trakcie trwania kwarantanny tj. do niedzieli 29 marca włącznie. W związku z tym nieuczestniczenie we Mszy św. niedzielnej w tym okresie nie jest grzechem.

Zachęcamy do uczestniczenia w niedzielnych Mszach świętych transmitowanych przez środki masowego przekazu:

 • 7:00 - TVP 1
 • 7:00 - Radio Plus Gdańsk
 • 9:00 - Polskie Radio Program 1
 • 9:00 - Radio Maryja
 • 9:30 - TV TRWAM
 • 11:00 - TVP 1
 • 13:00 - TVP Polonia
 • 13:00 - TV TRWAM

Prosimy o zapoznanie się z wcześniejszymi informacjami dostępnymi poniżej.

 

Aktualizacja: sobota, 14 marca 2020 r., godz. 10:00:

W związku z obecną sytuacją w najblizszym czasie w naszej parafii:

 1. Msze św. zarówno niedzielne, jak i w dni powszednie sprawowane będą bez zmian. Msze św. będą krótsze, recytowane. Po komunii św. odśpiewywać będziemy suplikacje, w związku z tym od niedzieli 15.03. nie będzie modlitwy z suplikacją o godz. 17:45. W niedziele Msze św. o godz. 7:30, 9:30, 11:00, 13:00 i 18:00. W dni powszednie Msze św. o godz. 8:00 i 18:00.
 2. Zaplanowane na niedzielę, 15.03. sakramenty chrztu bedą udzielone po Mszy św. o godz. 13:00.
 3. Odwołujemy wszystkie nabożeństwa: Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, oraz rekolekcje wielkopostne.
 4. Biuro parafialne obsługiwać będzie jedynie sprawy nagłe, czyli związane z pogrzebami i innymi bardzo ważnymi sprawami. Nie wydajemy żadnych zaświadczeń.
 5. W duchu wzajemnej odpowiedzialności społecznej i wspólnotowej zachęcamy do zachowania wszelkich środków ostrożności według zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Episkopatu.

Uwaga! Powyższe ustalenia mogą ulec zmianie wraz ze zmieniąjącą się sytuacją.

 

Aktualizacja: czwartek, 12 marca 2020 r., godz. 16:30:

W związku z obecną sytuacją w najblizszym czasie w naszej parafii:

 1. Odwołane zostaje parafialne wyjście na seans filmu pt. "Najświętsze Serce", który miał odbyć się w niedzielę 15 marca o godz. 15:00 w kinie Helios.
 2. Zamknięta do odwołania zostaje nasza parafialna kawiarenka.
 3. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem wraz ze śpiewem suplikacji, którą w naszym kościele odprawiamy codziennie do soboty, 14 marca o godz. 17:45.
 4. Sakrament bierzmowania, a co za tym idzie poprzedzające go próby dla kandydatów zostają odwołane i przeniesione na inny, bliżej nie znany obecnie termin. Termin ten zostanie ustalony i podany po 29 marca.
 5. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Gdańskiej Kurii Metropolitalnej, które publikujemy poniżej.

 

 

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,

b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Informujemy, iż Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański takiej dyspensy udziela.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b) przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

g) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b) aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

c) aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a) liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,

b) zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,

c) sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

 

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

INFORMACJA KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU

I W TROSCE O DOBRO WIERNYCH

ORAZ MINIMALIZOWANIE ZAGROŻEŃ

ROZSZERZANIA SIĘ CHOROBY

POWODOWANEJ PRZEZ KORONAWIRUSA

 

1. W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa w imieniu Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, zachęcamy duchowieństwo i wiernych Archidiecezji Gdańskiej do ufnej i gorliwej modlitwy błagalnej o uchronienie od grożącego nam niebezpieczeństwa epidemii.

Zalecamy, aby w czasie Mszy św. w modlitwie wiernych dodać specjalne wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a po modlitwie po Komunii odśpiewać w tych intencjach suplikacje. O tę modlitwę prosimy również w czasie wielkopostnych nabożeństw pasyjnych. Przygotowane teksty znajdują się w załączniku do tego komunikatu.

Wielokrotnie, gdy w historii Kościoła czy w dziejach naszej Ojczyzny modlono się przez wstawiennictwo Matki Bożej i Świętych Patronów o oddalenie epidemii, błagania były wysłuchiwane.

2. Prosimy również kapłanów i wiernych, aby z całą roztropnością i odpowiedzialnością stosować się do zaleceń odpowiednich władz i służb, których celem jest powstrzymanie epidemii oraz zwracamy uwagę, aby zachować wszelkie środki ostrożności i higieny.

3. W duchu odpowiedzialności za siebie i innych, zgodnie z komunikatami Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, pragniemy przypomnieć o kilku ważnych sprawach dotyczących przeżywania Mszy św., które pomogą nam zadbać o dobro i zdrowie osób, z którymi łączy nas wspólnota liturgiczna:

 • przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii św. na rękę, co w obecnej nadzwyczajnej sytuacji może być, zwłaszcza w przypadku osób chorych czy starszych, szczególną formą miłości bliźniego.
 • nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać sobie znak pokoju przez podanie dłoni.
 • kto ma obawy, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach.
 • duszpasterzy prosimy, aby w tym szczególnym czasie zamiast ucałowania relikwii czy krzyża, pobłogosławić nimi. Dodatkowo prosimy spowiedników, aby konfesjonały były wyposażone w folię ochronną.
 • osoby starsze i chore, najbardziej narażone na zarażenie mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy św., które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 7.00 w Radiu Plus, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam czy o godz. 13.00 w TVP Polonia.

4. W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa Premier Polski i Minister Edukacji Narodowej podjęli decyzję, że od dnia 12 marca br. zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz od 16 do 28 marca zostają zamknięte placówki oświatowe. W związku z tym pragniemy poinformować, że Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, zawiesza na ten czas w Archidiecezji Gdańskiej przeprowadzanie rekolekcji dla dzieci i młodzieży. Jeśli władze państwowe przedłużą ten okres, to również przedłużeniu ulega zawieszenie organizowania rekolekcji szkolnych. W okresie bez zajęć szkolnych nie będą odbywać się również parafialne katechezy przygotowujące dzieci do Pierwszej Komunii św.

5. Z tych samych powodów zostaje odwołana pielgrzymka maturzystów Archidiecezji Gdańskiej na Jasną Górę wyznaczona na sobotę, 14 marca br. Jednocześnie zachęcamy maturzystów do osobistej modlitwy o pomyślne zdanie egzaminów przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej. Katechetów zaś uczących w klasach maturalnych prosimy o zorganizowanie w dogodnym czasie i miejscu Mszy św. w intencji maturzystów.

6. Zostają odwołane również wiosenne warsztaty dekanalne dla katechetów, a rekolekcje dla katechetów świeckich (20-22 marca 2020 r.) zostają przełożone na inny termin.

7. Księży proboszczów i rektorów kościołów prosimy o rozeznanie sytuacji duszpasterskiej w swoich wspólnotach i ew. zwiększenie, w miarę możliwości i potrzeb, liczby Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Dotyczy to również Nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Obecna sytuacja zobowiązuje też kapłanów do szczególnej troski duszpasterskiej o chorych i starszych. Parafialne Zespoły Caritas uwrażliwiamy na gotowość niesienia pomocy seniorom.

8. W innych kwestiach, w tym także w sprawie udzielanego sakramentu bierzmowania, kolejne informacje będą podawane w zależności od bieżących decyzji władz świeckich i Konferencji Episkopatu Polski. Prosimy o zachowanie spokoju i nie ustawanie w nadziei. Niech to trudne doświadczenie, przeżywane w duchu wiary, zjednoczy nas w modlitwie i współdziałaniu dla dobra wspólnego.

9. Na zakończenie pragniemy przytoczyć słowa Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski: „W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach. Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam szczególnie do modlitwy suplikacją Święty Boże, Święty Mocny…”.

ks. Rafał Dettlaff, kanclerz

ks. Krystian Kletkiewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

ks. Tyberiusz Kroplewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

WEZWANIA DO MODLITWY WIERNYCH

Módlmy się o zdrowie dla chorych i siłę dla ich bliskich. Prośmy w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa, aby Pan wspierał ich działania i błogosławił imw odpowiedzialnej służbie bliźniemu. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii i błagajmy wszechmogącego Boga za całą naszą wspólnotę, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia. Ciebie prosimy… 

Dobremu Bogu polecajmy też zmarłych na skutek koronawirusa, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył ich szczęściem wiecznym. Ciebie prosimy…

 

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

O Maryjo,

Ty zawsze świecisz na naszej drodze

jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,

która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa,

trwając mocna w wierze.

Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego,

wiesz czego potrzebujemy

i jesteśmy pewni, że sprawisz

aby tak jak Kanie Galilejskiej,

mogła powrócić radość i święto

po tej chwili próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości,

byśmy dostosowali się do woli Ojca

i czynili to, co powie nam Jezus,

który obarczył się naszym cierpieniem

i dźwigał nasze boleści

by nas prowadzić przez krzyż,

ku radości zmartwychwstania.

Amen.

Pod Twoją obronę…

 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym

i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,

oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,

inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,

czujemy się bezradni

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,

ale ufamy Tobie,

i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,

i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.

Amen.

 

SUPLIKACJE

Umiłowani bracia i siostry! Wielki Post to szczególny czas, w którym współczucie konkretyzuje się w solidarności i w trosce o bliźniego. Wierząc głęboko w moc każdej Mszy św., pragniemy zwrócić się w błagalnej modlitwie do Pana przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Uzdrowienia Chorych na Duszy i na Ciele oraz przez wstawiennictwo naszych Świętych Patronów i prosić wszechmogącego Boga, aby nieustannie czuwał nad nami i w obliczu zagrożenia chorobą koronawirusa, zachował nas w zdrowiu i bezpieczeństwie.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Święty Rochu, módl się za nami.

Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.

Święty…. (patron parafii), módl się za nami.

Błogosławieni Męczennicy Kościoła Gdańskiego, módlcie się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Módlmy się.

Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasze utrapienie, umocnij wiarę swoich dzieci i ulżyj ich brzemieniu, aby zawsze ufały Twojej ojcowskiej Opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niech śpiew suplikacji, które w tradycji Kościoła są szczególną modlitwą błagalną, będzie naszym szczerym wołaniem o uchronienie nas od niebezpieczeństwa.

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

Nie upadek jest rzeczą najgorszą, lecz to, że ktoś po upadku leży i nie wstaje, trwa w złości i słabości swej woli pokrywa myślami zwątpienia.

św. Jan Chryzostom

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
108 0.17671680450439