Wojownicy Maryi

Od grudnia 2020 roku w naszej parafii odbywają się spotkania Wojowników Maryi. Jest to wspólnota o charakterze Maryjnym gromadząca mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat. Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Dominik Chmielewski SDB.

Wszelkie informacje na temat Wojowników Maryi dostępne są na oficjalnej ogólopolskiej stronie wspólnoty: www.wojownicymaryi.pl

W naszej parafii opiekunem wspólnoty jest ks. Proboszcz Maciej.

 

Kontakt do lidera grupy regionalnej Gdańsk-Kokoszki:

 

Robert - wojownicymaryi.gdansk@gmail.com

 

 

 

Najbliższe spotkania

 

Luty:

 

9 II godz. 19:00 - Spotkanie regionalne: Msza Św. + Katecheza + Adoracja Najświętszego Sakramentu (dla mężczyzn)

 

12 II  godz. 19:00 - Msza Św. dla całych rodzin Wojowników Maryi

 

 23 II godz. 19:00 - Spotkanie regionalne: Msza Św. +  Adoracja Najświętszego Sakramentu (dla mężczyzn)

 

 

 

Marzec:

 

2 III godz. 19:00 - Spotkanie regionalne: Msza Św. + Katecheza + Adoracja Najświętszego Sakramentu (dla mężczyzn)

 

19 III godz. 19:00 - Msza Św. dla całych rodzin Wojowników Maryi

 

23 III godz. 19:00 - Spotkanie regionalne: Msza Św. +  Adoracja Najświętszego Sakramentu (dla mężczyzn)

 

 

 

Po spotkaniach regionalnych spotkanie w salce i rozmowy na różne tematy.

 

Zachęcamy wszystkich panów do swstąpienia w szeregi Wojowników.

 

Bo słowo Pana jest prawe , a każdy Jego czyn niezawodny.

Psalm 33,4